OZNAM 7/2020 – projekt protipožiarnych uzáverov EI2 30

Vážený obchodný partner,

pandémia ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom značne ovplyvnila aj plán rozvoja spoločnosti FORNOX s.r.o., ktorý sme Vám predstavili v jeseni 2019 na stretnutí v Trenčíne. S radosťou Vám však oznamujeme, že sme v akreditovanom skúšobnom laboratóriu podľa harmonogramu nariadených skúšok podrobili testu požiarnej odolnosti nový výrobok Bezpečnostné protipožiarne dvere AK230/3. Tento výrobok bol otestovaný spolu so zárubňou CGKA a skúškam na 30minútovú požiarnu odolnosť 100% vyhovel.

 

Bezpečnostné protipožiarne dvere AK230/3 budú certifikované do 9/2020.

 

 

Ďalej Vám oznamujeme predbežný termín stretnutia obchodných zástupcov FORNOX v prvej polovici 9/2020. Presný dátum, čas a miesto Vám oznámime minimálne 3týždne vopred.

 

 

 

 

 

S pozdravom

 

FORNOX s.r.o.

 

 

 

FORNOX sa transformuje podľa potrieb svojich zákazníkov!