OZNAM 2/2021 – Rozšírenie povrchových úprav FORNOX a aktuálny cenník

Vážený obchodný partner,
oznamujeme Vám rozšírenie ponuky povrchových úprav dverí FORNOX o nový dekor 555 Dub SUNDAY. Výroba je týmto pripravená vyrobiť Vaše objednávky.

Rozšírili sme aj možnosti povrchových úprav zárubní o exkluzívnu úpravu PRÉMIUM. Povrchová úprava PRÉMIUM je identická s povrchovou úpravou na polodrážke dverí a teda ponúka zjednotenie povrchu kompletného uzáveru s dekorom dreva505 Orech tmavý, 573 Dub Mahorn, 557 Orech Savara, 574 Arumi, 560 Orech Piero, 116 Uni biela, 565 Lexington, 558 Dub KOPER, 578 Orech VERSO . Viac na https://fornox.sk/dizajn-zarubni/  .Výroba je týmto pripravená vyrobiť Vaše objednávky.

Zároveň ku dňu 1.5.2021 pripravujeme rozšírenie povrchových úprav o dekor 570 Dub LUCKY, 517 Dub NOMA a 344 Buk Figurálni.
Výrobky s povrchovou úpravou 570 Dub LUCKY, 517 Dub NOMA a 344 Buk Figurálni si môžete už objednávať vo výrobe. Dodáme Vám ich v najbližších rozvozoch po 1.5.2021.
Vaše objednávky naďalej prijímame na kontaktoch:
Ďalej Vám oznamujeme zmenu v cenníku s platnosťou od 22.3.2021.
Zmena je farebne vyznačená.
FORNOX s.r.o.
…FORNOX sa transformuje podľa potrieb svojich zákazníkov!