OZNAM 14/2020 – Dokončenie skúšok projektu protipožiarnych uzáverov EI2 30 EW30

Vážený obchodný partner,

pandémia spôsobená  koronavírusom ovplyvnila, ale nezastavila plány rozvoja spoločnosti FORNOX s.r.o..

Na jeseň 2019 sme Vás informovali o skvelom dosiahnutom výsledku z testu požiarnej odolnosti výrobku dvere AK230/3 a zárubne CGKA na 30minút. Dňa 17.12.2020 sme nadviazali na tento skvelý výsledok. Týmto Vám oznamujeme, že sme v akreditovanej skúšobni Fires sro podrobili testu požiarnej odolnosti ďalší nový výrobok Bezpečnostné protipožiarne dvere AK230/2 so zárubňou MZKA s rovnakým výsledkom požiarnou odolnosťou 30minút.

V januári 2021 zaraďujeme do portfólia FORNOX sro plnohodnotný produkt AK230 pre novostavby s požiarnou odolnosťou 30minút v bezpečnostnej triede RC2 a RC3 spolu so zárubňami CGKA a MZKA.

Bezpečnostné protipožiarne dvere modelového radu AK230 budú na Slovensku certifikované v priebehu 1/2021.

Produkt dvere VS a AK200/3 v portfóliu zostávajú aj naďalej.

Zárubne modelového radu CGKA a MZKA sú univerzálne pre produkt AK200/3 ako aj pre produkty radu AK230.

Portfólio značky FORNOX Vám predstavíme na najbližšom osobnom stretnutí v priebehu roka 2021.

S pozdravom

 

FORNOX s.r.o.

 

 

 

FORNOX sa transformuje podľa potrieb svojich zákazníkov!