OZNAM 13/2020 – Rozšírenie ponuky výroby a nový cenník platný od 1/2021

OZNAM 13/2020 – Rozšírenie ponuky výroby a nový cenník platný od 1/2021

Vážený obchodný partner,
na našom prvom stretnutí v Trenčíne v okamihu uvedenia značky FORNOX na trh sme garantovali udržať cenu produktov počas obdobia 1 roka. Svoj sľub sme naplnili a cenu držali celých 16mesiacov.
Týmto Vám oznamujme zmenu aktuálneho cenníka ku dňu 14.1.2021.
Efektívnym využívaním potenciálu a výrobných možností prinášame nové žiadané úpravy produktov a tak pre Vás vytvárame väčší priestor na zaujatie a získanie zákazníka.
Oznamujeme rozšírenie ponuky výrobkov o produkty:
  • Dvere VS so zvýšenou bezpečnosťou z ocele FORNOX, 5 istiacich bodov, 9dekorov (okrem ANT)
  • Oceľová zárubňa CGVS FORNOX, nastaviteľný záves, PRAHNEREZ RAL8028 80/16 VN (ku dverám VS)
Doplnili sme aj ponuku doplnkov o nové typy kovaní, dverové zatvárače, podložky pod kovania a nové príplatkové úpravy produktov napríklad aj povrchovú úpravu FUNDERMAX s termínom dodania už do 8týždňov.
V januári 2021 plánujeme portfólio produktov FORNOX rozšíriť o ďalšie produkty a ich dizajnové prevedenia. O prezentovaných a pripravovaných zmenách Vás budeme informovať spôsobom ktorý Vám bude vyhovovať a zároveň umožnia epidemiologické opatrenia prijaté vládou SR.
Vaše objednávky naďalej prijímame na kontaktoch:
FORNOX s.r.o.
…FORNOX sa transformuje sa podľa potrieb svojich zákazníkov!