OZNAM 9/2020 – Hnedé tesnenie Trelleborg profil V a do obehu pustená chybná šarža

Vážený obchodný partner,

v uplynulom období posledných dvoch mesiacov sme zaznamenali 5 prípadov posunutého tesnenia profil V na dverách alebo na zárubni.

Zistili sme, že aj pri dodržaní aplikačných podmienok posúvanie tesnenia môže nastať z dvoch príčin.

Prvou z príčin je výrobná vada tesnenia, ktorá sa ľahko identifikuje podľa toho, či ide ľahko odlepiť ochranný voskový papierový pásik, alebo nie. Ak sa pásik trhá a len veľmi ťažko sa odstraňuje, ide o výrobcom uznanú chybnú šaržu.

Druhou príčinou je stav, keď špára pre tesnenia (dverové aj zárubňové) vzniknutá po zatvorení dverí na strelku je menšia ako najmenšia prípustná špára, čo má za následok zväčšenie tlaku na tesnenie a jeho následné skĺznutie po povrchu. Nami odporúčaná špára pre hnedé tesnenie profil V je 5mm.V takto úzkej špáre je vytvorený akceptovateľný tlak na tesnenie a ak budú dodržané aj všetky aplikačné podmienky, tesnenie sa po povrchu neskĺzne. Uzáver s 5mm špárou pre tesnenie dobre tesní a negeneruje problémy s posúvaním tesnenia.

Týmto by sme Vás chceli požiadať o súčinnosť a kontrolu šarže hnedého tesnenia Trelleborg profilu V, ktoré vykazuje popísaný problém s odliepaním ochranného voskového pásika. Tak ako vidíte na fotografii nižšie, prosím urobte snímku kotúča s chybným tesnením, na ktorej bude vidieť hlavne číslo šarže, a prípadne aj samotné tesnenie. Zároveň uveďte zostatkové množstvo tesnenia v metroch, ktoré zostalo na predmetnom kotúči.

obrázok.png
Chybné tesnenie budeme reklamovať u dodávateľa, Vám bude následne distribuované nové tesnenie.

V prípade, že sa ochranný voskový pásik na dodanom hnedom tesnení profi V odlepuje ľahko, tak už máte novú správnu šaržu tesnenia, ktoré výrobca Trelleborg distribuuje od 6/2020 a nie je potrebné aby ste reagovali na tento oznam.

S pozdravom

FORNOX s.r.o.

 

FORNOX sa transformuje podľa potrieb svojich zákazníkov!