OZNAM 8/2020 – konštrukčná zmena na zárubniach CGKA a MZKA

Vážený obchodný partner,

po úspešnej skúške na požiarnu odolnosť sme začali zavádzať súvisiace opatrenia, a s tým spojené zmeny na konštrukcii zárubní. Zárubne typu MZKA, CGKA a CUKA boli vyrábané s úpravou “voči zveseniu krídla”.  Spôsob ukotvenia zárubňových a dverových závesov sa však ukázal ako spoľahlivý, pevný a rozhodli sme od tejto “naviac”úpravy upustiť, a zároveň  produkt vylepšiť.

Od 15.7.2020 sa uvedené zárubne vyrábajú a dodávajú bez úpravy voči zveseniu, čo prináša nasledovné výhody:

  1. otvorené dvere sa v správne namontovanej zárubni nebudú samovoľne otvárať/zatvárať
  2. po obvode uzáveru bude rovnomernejšia špára
  3. na zámkovej strane uzáveru bude špára lepšie utesnená

Táto zmena bude mať prechodné obdobie cca 6-8týždňov (podľa predaja) . Počas tejto doby bude potrebné na zapadacom plechu vypilovať oblúčik v otvore pre strelku o cca 1mm. Miera potrebného pilovania sa môže líšiť v závislosti od dosiahnutých presností pri výrobe ako aj pri montáži.

Po ukončení prechodného obdobia alebo po vyskladnení posledných kusov zárubní nebude pri štandardnej montáži potrebné pilovanie otvoru pre strelku, nakoľko zárubne budú dodávané s novým typom zapadacieho plechu, ktorého výroba už prebieha.

 

S pozdravom

 

FORNOX s.r.o.

 

 

FORNOX sa transformuje podľa potrieb svojich zákazníkov!