OZNAM 3/2020 – rozšírenie výroby atypických výrobkov + dyha Buk a Dub

OZNAM 3/2020 – rozšírenie výroby atypických výrobkov + dyha Buk a Dub

Vážený obchodný partner,
s cieľom ponúkať širšie možnosti výroby atypických výrobkov sme pre Vás od 8.4.2020 rozšírili ponuku výroby o rozmerové atypické výrobky už aj nad rozmer 90/197 a to až do rozmeru 110/230 (rozmer svetlosti prechodového otvoru).
Bezpečnostné uzávery od svetlej šírky 100/197 majú automaticky 4x závesy.
Bezpečnostné uzávery od svetlej šírky 90(cm) a súčasne svetlej výšky nad 210(cm) majú automaticky 4x závesy.
Uvedené rozmerové atypické výrobky si môžete objednať v škále povrchových úprav LAMINO DDL ( 7 typov) a rovnako s povrchovou úpravou s nástrekom RAL.
Dodací termín na rozmerovo atypické výrobky je 4 týždne.
Ďalej Vám dávame do pozornosti rozšírenie možností výroby o výrobu dverí s povrchovou úpravou drevená dyha Buk a drevená dyha Dub.
Príplatok za drevenú dyhu pre rozmerový štandard:
Príplatok za drevenú dyhu Buk na jednu stranu dverí s rozmerom svetlosti do 90/197 je 120€ bez DPH.
Príplatok za drevenú dyhu Dub na jednu stranu dverí s rozmerom svetlosti do 90/197 je 120€ bez DPH.
Dodací termín 4 týždne.
Príplatok pre rozmerový Atyp:
Príplatok za dyhu Buk na jednu stranu dverí s rozmerom svetlosti nad 90/197 je 200€ bez DPH.
Príplatok za dyhu Dub na jednu stranu dverí s rozmerom svetlosti nad 90/197 je 200€ bez DPH.
Dodací termín 4 týždne.

Dodací termín na štandardný výrobok zostáva bez zmeny.

Vaše objednávky na atypické výrobky naďalej prijímame na kontaktoch:
…FORNOX len nesľubuje, ale transformuje sa podľa potrieb svojich zákazníkov!
FORNOX s.r.o.
90875 Studienka 597
mob.tel.: 0908 210 820