OZNAM 2/2020 – zmena dodacieho termínu na atyp výrobky FORNOX

Vážený obchodný partner,

z dôvodu vyťaženosti výrobných kapacít vám oznamujeme zmenu dodacieho termínu na atyp výrobky FORNOX s.r.o. .
Dodací termín sa týmto mení z 3 týždňov na 4 týždne.
Zmena vstupuje do platnosti počnúc dňom 16.3.2020 a platí do odvolania.
Dodací termín na štandardný výrobok zostáva bez zmeny.
Vaše objednávky na atyp výrobky naďalej prijímame na kontaktoch:
Ďakujeme za pochopenie
FORNOX s.r.o.
90875 Studienka 597
mob.tel.: 0908 210 820