OZNAM 11/2020 – rozšírenie štandardných rozmerov dverí AK200/3 a zárubni CUKA, CGKA a MZKA

Vážený obchodný partner,

oznamujeme Vám rozšírenie ponuky štandardných rozmerov dverí AK200/3 a zárubni CUKA, CGKA a MZKA.

Počnúc dňom 3.11.2020 rozširujeme ponuku štandardných rozmerov dverí AK200/3 a zárubní CUKA, CGKA a MZKA o rozmer 60/VN,  70/VN a 100/VN.

V súvislosti s rozšírením ponuky výroby bol ku dňu 3.11.2020 vydaný nový platný cenník pre dvere a zárubne, ktorý vždy v aktuálnom znení sa nachádza na www.fornox.sk v časti “Partnerská zóna”.

Táto zmena vstupuje do platnosti ku dňu 3.11.2020.

 

S pozdravom

FORNOX s.r.o.

 

FORNOX sa transformuje podľa potrieb svojich zákazníkov!