OZNAM 10/2020 – zmena záručných podmienok produktu AK200/3

Vážený obchodný partner,

oznamujeme Vám zmenu záručných podmienok produktu AK200/3.

Zmena záručných podmienok sa týka zámku ROSTEX, konkrétne strelky zámku a je popísaná v časti Poučenie: bod 6).

popis:

6) Nešetrné zabuchovanie dverí, alebo zabuchnutie dverí prievanom môže viesť k postupnej deformácii strelky zámku, končiacim znefunkčnením zámku. Na takéto poškodenie/znefunkčnenie zámku/strelky sa nevzťahuje záruka. Oprava respektíve výmena zámku bude účtovaná ako platený servis.

Táto zmena vstupuje do platnosti ku dňu 1.10.2020.

 

S pozdravom

FORNOX s.r.o.

 

FORNOX sa transformuje podľa potrieb svojich zákazníkov!