OZNAM 1/2021 – Zmena cenníka FORNOX s platnosťou od 22.3.2021

Vážený obchodný partner,

vplyvom rastúcich cien vstupných polotovarov a tovarov sme pristúpili k zmene cenníka na rok 2021. Uvedomujeme si situáciu na trhu a preto sme sa rozhodli zvýšenie nákladov premietnuť len čiastočne a tým podporiť predaj produktov FORNOX vo vašich regiónoch.  V úvode oznamu je graf, ktorý kopíruje skutočné navýšenie cien oceľových plechov ako strategického polotovaru k výrobe (zdroj FRANK STAHL  THE STEEL.COM). Nový cenník vstúpi do platnosti dňa 22.3.2021.

S pozdravom

FORNOX s.r.o.

 

 FORNOX sa transformuje podľa potrieb svojich zákazníkov!